Senin, 09 Mei 2011

Tembang Gambuh

Gambuh iku sajinising sekar madya, Gambuh iku Saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yèn wis jumbuh / sarujuk njur digathukaké antarane priya lan wanita sing padha nduwèni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan.
Tembang Gambuh mbok menawa pancèn kebak ing pitutur. Pitutur kang nggiring manungsa supaya éling marang tumindak-tumindaké. Manungsa dielingaké yènta kabèh tingkah polah manungsa iku ana akibaté. Adigang, adigung, adiguna, bakal nyilakakaké urip manungsa sing duwé patrap kaya mangkono iku.

Tuladha:
Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur
Polah kang kalantur
Tanpo tutur katulo-tulo katali
Kadaluwarso katutur
Katutuh pan dadi awon


Bagi yang ingin mendengarkan Tembang Gambuh silahkan Download dibawah in:
Sekar Gambuh Pelog Nem 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar