Senin, 09 Mei 2011

Tembang Pocung

Pocung iku tembang macapat kang ngelingke marang pepati. Pucung cedhak karo tembung pocong. Kaya pralambang mori kanggo mbungkus layon, pucung dienggo tembang kang bisa ngelingake marang manungsa yen urip ing ndonya ana pungkasane.
Ananging Pucung uga nduwe watak liya. Pucung iku jenenge wiji woh-wohan. Wanda cung uga marai gawe rasa seger kang ngelingake marang perkara kang lucu kaya dene isih jaman dikuncung. Tembang iki asring dienggo tembang-tembang kang uga lucu, kayata parikan utawa bedhekan.
Pucung: Yen wis dadi layon / mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durungĂ© dikubur.
Tembang Pocung duwe watak sembrana( main-main), gecul(lucu), lan mejang nasehat
Tembang pocung akehe gatra(baris) ana 4.
Guru lagu (suara /vocal ing pungkasaning tembang saben saklarik) : u,a,i,a
Guru Wilangane( banyaknya suku kata dalam setiap baris ) :12,6,8,12

Tuladha: 


Pocung slendro Manyura


Waras iku ajine ma ewu-ewu
nadyan sugih bandha
lamun tansah nandhang sakit
Tan rumangsa urip seneng aneng donya
Ngelmu iku kelakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
setya budya pangekesing dur angkara
Bagi yang ingin mendengarkan tembang pocung silahkan download dibawah ini:

Sekar Macapat Pocung Slendro Manyuro

1 komentar: